De verschillende soort vloersystemen uitgelegd

Saint-Gobain Weber Beamix

Vloeren zijn een van de meest belaste onderdelen van een gebouw. Naast dat de vloer van een gebouw voor een groot gedeelte de sfeer maakt of breekt, zijn de technische eigenschappen nog van groter belang. Het is daarom uiterst belangrijk om het juiste type vloersysteem toe te passen in jouw project. Afhankelijk van de functie, samenstelling, wijze van uitvoering, opbouw en type vloerafwerking wordt een specifiek vloersysteem toegepast. In dit blog worden de verschillende soorten vloersystemen uitgelegd.

1. Hechtend toegepast

Een hechtende gietdekvloer/gietvloer kan worden toegepast als de ondergrond voldoende draagkrachtig en stabiel is. De gietvloer kan toegepast worden op verschillende typen ondergronden. In ieder geval dient de ondergrond draagkrachtig, droog en vrij van stof en verontreinigingen te zijn. Een gietdekvloer kan gemakkelijk worden gerealiseerd met Weber Vloeibare zandcement of een egalisatie met weberfloor project. Gebruik een hechtprimer, bijvoorbeeld weberprim vloer. De functie van de hechtprimer is het verbeteren van de hechting, het voorkomen van luchtbellen, het voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel, als voor de prestaties van de verharde vloer. De benodigde vloerdikte is afhankelijk van het gewenste peil en type vloerafwerking. Door de hechting aan de ondergrond kan veelal worden volstaan met een geringere laagdikte van de vloer.

2. Niet hechtend toegepast op folie

Bij een niet-hechtende toepassing is het type ondergrond niet zozeer van belang, echter de ondergrond dient te allen tijde draagkrachtig en stabiel te zijn. Indien scheurvorming in de ondergrond zichtbaar is of verwacht wordt, kan een gietdekvloer niet hechtend op folie worden toegepast. Deze scheurgevoeligheid kan worden veroorzaakt door vervormingen van de ondergrond. De vloer wordt bewust losgehouden van de ondergrond door middel van het aanbrengen van waterdichte scheidingsfolie. De ondergrond dient zo vlak mogelijk te zijn. Plaats kantstroken (8-10 mm dik, bijvoorbeeld met weberfloor 4960) langs alle muren, kolommen, doorvoeren en andere opgaande bouwdelen. Voor extra stevigheid verdient het de voorkeur om glasvezelwapening (weberfloor net) toe te passen.

3. Zwevend toegepast op isolatie

Indien het gewenst is om de akoestische isolatie of thermische isolatie van de vloerconstructie te vergroten, kan de gietvloer toegepast worden op isolatie. Bij een zwevende toepassing is het type ondergrond niet van belang, echter de ondergrond dient te allen tijde draagkrachtig en stabiel te zijn. De vloer wordt gescheiden van de ondergrond door middel van isolatieplaten. Belangrijk bij de opbouw van dit vloersysteem is de relatie tussen de indrukbaarheid van de isolatieplaat, de gewenste laagdikte en de buigtreksterkte van het te gebruiken vloerproduct. Voor extra stevigheid verdient het de voorkeur om glasvezelwapening toe te passen. Plaats op de isolatieplaten waterdichte scheidingsfolie en kantstroken (8-10 mm dik).

4. Zwevend toegepast op vloerverwarming

Vloerverwarming kan toegepast worden in combinatie met een gietvloer. Om een zo hoog mogelijk rendement te halen van het verwarmingssysteem wordt de ondergrond gescheiden door middel van isolatieplaten. Door het gebruik van een gietvloer, bijvoorbeeld met Weber Vloeibare zandcement, wordt een betere warmtegeleiding gerealiseerd. Plaats op de isolatieplaten waterdichte scheidingsfolie en kantstroken (8-10 mm dik). Bevestig het verwarmingssysteem bovenop de folie en giet de vloer tot de gewenste laagdikte. Voor extra stevigheid verdient het de voorkeur om glasvezelwapening toe te passen. De totale laagdikte is afhankelijk van het gebruikte verwarmingssysteem. Belangrijk is een voldoende dekking van de gietvloer op de verwarmingsleidingen. Ook bij de opbouw van dit vloersysteem is de relatie tussen de indrukbaarheid van de isolatieplaat, de gewenste laagdikte en de buigtreksterkte van het te gebruiken vloerproduct, belangrijk (volgens NEN 2742).

Wil je vloeradvies voor jouw project?
Neem dan contact op met onze helpdesk.

Heb je verder nog vragen voor jouw project?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 040 – 25 97 888. Of via het rechtstreekse telefoonnummer van jouw reguliere contactpersoon.

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk