Met een kwaliteitslabel verkoop je geen lucht

Saint-Gobain Weber Beamix

In een bouwproject streeft iedere speler naar de best mogelijke kwaliteit. Vakmanschap speelt hierin een belangrijke rol, alsook het gebruik van geschikte en kwalitatieve producten. De kwaliteit van bouwmaterialen is immers essentieel voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van het bouwproject. Voor bouwmaterialen, zoals metselmortels, kan je je van die kwaliteit verzekeren door producten te kopen of te gebruiken die het KOMO-productcertificaat dragen.

Metselmortel: zand, cement, water, een scheutje luchtbelvormer en klaar?
 

Producten krijgen niet zomaar een KOMO-productcertificaat. Ze moeten hiervoor binnen een technisch referentiekader vallen, wat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, externe certificeringsorganisatie. Een concreet voorbeeld hiervan is de maximale hoeveelheid lucht die een metselmortel mag bevatten om te voldoen aan het KOMO-productcertificaat. Deze bedraagt 20 %. De hoeveelheid lucht heeft immers een niet te onderschatten invloed op de kwaliteit van de mortel; hoe meer lucht, hoe slechter de hechting en bijgevolg sterkte van de bouw. Grof genomen leidt 1 % meer lucht tot 5 % minder sterkte. Bovendien werkt een hoog luchtgehalte kalkuitbloeiingen in de hand.

De grote MAAR; hoe meer lucht een mortel bevat, hoe gemakkelijker verwerkbaar hij is. Voor iedereen die zelf al eens metselmortel gemaakt heeft, klinkt het bekend; een scheutje luchtbelvormer of afwasmiddel toevoegen om de stugge mortel wat ‘soepeler’ te maken. De praktijk van het metselen bevestigt echter dat zelfs zeer kleine doseringen van deze toevoegingen het luchtgehalte met 5 % tot 10 % verhogen en daarmee ook grote veranderingen in de eigenschappen van de verharde mortel veroorzaken.

Het is dus de kunst om een mortel te produceren die blijvend soepel verwerkt en die tegelijkertijd voldoet aan het maximale luchtgehalte. Aangezien de negatieve impact van een hoog luchtgehalte op de kwaliteit zo groot is, wordt zelfs overwogen om de eisen voor een certificering in de toekomst te verlagen van 20 % naar 18 %.

CE-markering versus KOMO-productcertificaat


Je kan een CE-markering als de identiteitskaart van een product beschouwen. Het bevat nuttige informatie m.b.t. een aantal productkenmerken, waarmee aangegeven wordt dat het product conform de Europese standaard is en dus verhandeld mag worden. Het bevat echter niet alle eigenschappen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een product. In tegenstelling tot de verplichte CE-markering, bij een geharmoniseerde productnorm, is een KOMO-productcertificaat niet verplicht voor een fabrikant. Het is een vrijwillig keurmerk, waarmee de fabrikant zichzelf dus strenge kwaliteitseisen oplegt.

Wil je meer weten over het kwaliteitslabel?
neem dan contact op met de helpdesk.

Heb je verder nog vragen voor jouw project?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 040 – 25 97 888. Of via het rechtstreekse telefoonnummer van jouw reguliere contactpersoon.

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk