Verantwoording

Alle zorgvuldigheid is betracht

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van de Weber Beamix website, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet langer juist is. Saint-Gobain Weber Beamix B.V. kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Virussen en veiligheid

De Weber Beamix website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

In de Weber Beamix website zijn links (verwijzingen) opgenomen naar informatiebronnen die door anderen dan Saint-Gobain Weber Beamix B.V. worden beheerd en waarover Saint-Gobain Weber Beamix B.V. geen controle heeft. Saint-Gobain Weber Beamix B.V. heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid of enig ander aspect van de informatie vanuit die andere bronnen.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. en copyrights

Indien u informatie van deze website wilt overnemen, vragen wij u eerst met de afdeling marketingcommunicatie contact op te nemen. Dit omdat voor het vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd bestand of het openbaar maken van informatie van de Weber Beamix website met behulp van welk middel dan ook, schriftelijke toestemming van Saint-Gobain Weber Beamix B.V. vereist is. Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de informatie onder Persberichten. Deze informatie mag zonder afbreuk te doen aan de inhoud en met naamsvermelding van "Saint-Gobain Weber Beamix B.V." en/of haar productnamen worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. Aanvragen voor overname van informatie dienen te worden gericht aan de afdeling marketingcommunicatie van Saint-gobain Weber Beamix B.V., telefoonnummer 040-259 79 11 of info@weberbeamix.nl

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk