Saint-Gobain Weber Beamix

Veelgestelde vragen

Of u nu verwerker, distributeur of voorschrijver van een gebouw bent, Weber Beamix helpt u graag verder. Hieronder vindt u de antwoorden van onze experts op veelgestelde vragen. Profiteer van advies en oplossingen voor gevel, buitengevelisolatie, beton, vloeren, tegelen, waterdichting & reparatie, stucen en hulpstoffen. 

Mocht uw vraag hier niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Onze technisch adviseurs helpen u graag verder! Vul het contactformulier in of bel ons!

FAQ Gevel

Er is een groot aanbod van stenen met elk hun specifieke eigenschappen en wateropnemend vermogen, de zogenaamde initiële wateropname. Beamix metselmortels zijn onder andere afgestemd op dit wateropnemend vermogen van de steen. Met een juiste mortelkeuze en daarbij horende verwerking zorgt dit voor een optimale hechting van de steen, een goede stapelhoogte, vermindert het risico van smetten op de steen en heeft een positieve invloed op de productie snelheid.

Nee, doorstrijken is metselen en voegen ineen waarbij de stoot- en lintvoeg goed “vol en zat” gemetseld moeten worden en dezelfde dag wordt doorgestreken. De doorstrijkmortel is hier zowel metsel- als voegmortel. Een doorstrijkmortel kan worden doorgestreken op het moment dat de specie voldoende is aangetrokken, maar nog plastisch genoeg om glad af te werken. Voor het doorstrijken is een speciale voegroller (pointmaster) ontwikkeld, hiermee is het mogelijk de voegen op een constante diepte, tussen de 3 en 15 mm, vlak en strak af te werken.

Nee, kalkzandsteen vereist door zijn specifieke eigenschappen een daarvoor geschikte metselmortel. Ook moet de kalkzandsteen voor verwerking altijd goed geconditioneerd worden. Voor het metselen van kalkzandsteen van Nederlands herkomst binnen kunt u Weber Beamix metselmortel 320 of Weber Beamix metselmortel 319 gebruiken. 

Metselwerk goed beschermen tegen inwatering en bouwvocht. Handvormstenen mogen vanaf de 3e dag na het metselen gevoegd worden. Beton- en strengpersstenen vanaf twee weken na het metselen. Gebruik voor het voegen van metselwerk Beamix Voegmortel 332 UR+.

Weber Beamix voegmortel voor metselwerk is nagenoeg geschikt voor alle metsel- en bakstenen met een voegbreedte vanaf 8mm. 

Voegmortel moet uitharden in aanwezigheid van water. De totale uithardingstijd is 28 dagen, zolang hoeft u het voegwerk niet nat te houden, maar zorg wel dat de voegmortel in de eerste week een beetje vochtig blijft anders verbrand het cement in de voegmortel en verpulverd de voegmortel.

Het meten van voeghardheden is bedoeld voor voegwerk in metselwerk. De voeghardheids meting is één van de bepalingen die aan voegwerk gedaan kan worden conform CUR aanbeveling 61. 

Cement reageert met water onder vorming van hydraten. Men noemt deze reactie de hydratatie, ook wel ‘binding’ van cement. Naast een hydraat, of ‘cementsteen’, ontstaat calciumhydroxide, ook wel ‘vrije kalk’ genaamd. Deze vrije kalk komt dus niet als zodanig in het cement voor, maar wordt tijdens de reactie met water gevormd.

Vrije kalk is oplosbaar in water en kan dus op deze wijze door de poriën van mortel worden verplaatst naar het oppervlak. Als het water verdampt blijft vrije kalk op het oppervlak achter en zet zich daarop af in de vorm van witte uitslag.

Ja, in de meeste gevallen kan dit. Als witte uitslag toch optreedt en u van mening bent dat de uitslag esthetisch niet acceptabel is, dan rest slechts het reinigen van het baksteenmetselwerk. Het reinigen gebeurt met behulp van een reinigingsmiddel. Dit kan met weber.klin baroli

Het is raadzaam dit eerst te overleggen met de steenleverancier. Wij adviseren om altijd eerst een proef op te zetten op een klein gedeelte van de gevel en wel op een onopvallende plek, alvorens over te gaan tot reiniging. Het metsel- en voegwerk moet wel voldoende droog en minimaal 3 weken oud zijn voordat u de muur gaat reinigen. 

Voordat een muur waterafstotend gemaakt kan worden moet de metsel en voegmortel wel voldoende droog zijn. Het metsel c.q. voegwerk moet minimaal twee weken oud zijn. Nadien kan de gevel waterafstotend gemaakt worden met gevel impregneermiddel  weber.klin Hamoline of weber.klin hamoline A.

Ja, met een gevel impregneermiddel kan ook een bestaande buitengevel waterafstotend worden gemaakt. Het advies is wel om beschadigt voegwerk vooraf te herstellen en de gevel goed schoon te maken voordat u gaat impregneren. Weber Beamix heeft hiervoor weber.klin Hamoline en weber.klin Hamoline A in het assortiment. Op al eerder geïmpregneerde gevels moet u Weber.klin Hamoline toepassen.

Faalkosten zijn alle extra - in principe vermijdbare - kosten die gemaakt worden bij het realiseren van een bouwproject. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces bijvoorbeeld niet efficiënt verloopt, het eindproduct niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen of omdat zaken achteraf moeten worden hersteld of vervangen.

FAQ Vloeren

Verschillende termen maar in principe hebben ze allemaal hetzelfde doel, de constructieve  ondervloer op de juiste hoogte brengen en vlak maken zodat deze geschikt is voor de gewenste eindafwerking.  Bij het aanbrengen van een vloeibare laag in een laagdikte tot ca. 30 mm spreekt men vaak over egaliseren van de vloer en bij dikkere lagen over het smeren van een zandcementdekvloer of  het aanbrengen van  een gietdekvloer. De minimale dikte van een zandcementdekvloer bedraagt echter 30 mm. Speciale gietdekvloermortel heeft door de uitgebalanceerde receptuur vaak een groter bereik waardoor deze geschikt is voor toepassingen van 4 tot ca. 50 mm laagdikte. Uit oogpunt van kwaliteit, snelheid en arbeidsomstandigheden verdient het aanbrengen van een egalisatie of gietdekvloer absoluut de voorkeur boven het traditioneel smeren van een zandcementvloer. 

Nee,  voor de keuze van de juiste toe te passen vloeregalisatiemortel zijn een aantal  criteria van belang. Bepalend hiervoor zijn onder andere het soort en type ondervloer wat geëgaliseerd gaat worden, de soort eindafwerking van de egalisatiemortel, de benodigde laagdikte, de voor de toepassing vereiste druksterkte en buigtreksterkte van de verharde mortel en de gewenste drogingssnelheid. Alle technische productspecificaties kunt u vinden in de betreffende Weber productinformatiebladen. 

Ja, weber.floor VZC®. Vloeibare ZandCement is niet alleen vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering maar vooral ook ter verbetering van de arbeidsomstandigheden ontwikkeld. weber.floor VZC® is geschikt als gietdekvloermortel in laagdiktes van 30 mm tot 100 mm en wordt als een gietvloer aangebracht. Voor het verdichten en vlak maken van de VZC® gietdekvloer hoef je niet meer op de knieën, maar gebeurd dit rechtopstaand door kruislings te dobberen van de gietvloerspecie met een drijfrij.

Nee, in verband met het specifieke krimpgedrag van het beton dient u voor het egaliseren van een nieuw gestorte betonvloer rekening te houden met een uithardingstijd van één week per centimeter laagdikte. Dit met een minimum van 28 dagen. 

Als vuistregel voor weber.floor egalisatiemortel kunt u een verbruik aanhouden van ca. 1,7 kg droge egalisatiemortel per mm laagdikte per m² vloeroppervlakte.

Om bijvoorbeeld 1 m² vloer waarover een laagdikte van 4 mm te egaliseren heeft u nodig: 1m² x 1,7kg x 4 mm. = 6,8 kg droge mortel nodig.

Met één zak weber.floor egalisatie van 25 kg kunt u dan ca. 3,7 m² egaliseren. 

Ja, voor een optimale hechting van de egalisatiemortel is een schone ondergrond van essentieel belang. Zeker een lijm op waterbasis kan door het water in de egalisatiemortel oplossen waardoor een slechte hechting ontstaat. Het advies is dan ook om alle oude lijmresten volledig te verwijderen en de vloer op te schuren. Spoel na gebruik van een lijmverwijderaar de vloer zorgvuldig na met water. Laat de vloer vervolgens drogen, daarna kan deze worden voorbehandeld met vloerprimer en worden geëgaliseerd.

Ja, voor een goed eindresultaat is voorbehandeling van de ondergrond met een vloerprimer noodzakelijk. Het “primeren” van de ondervloer verbetert de hechting, voorkomt het ontstaan van luchtbellen, bindt eventueel achtergebleven stofdeeltjes en voorkomt tevens een te snelle wateronttrekking uit de mortelspecie. Hierdoor worden  optimale condities bereikt voor zowel het verkrijgen van de maximale vloei-eigenschappen van de mortelspecie als ook voor de prestaties van de verharde vloer. De waterverdunbare vloerprimer weber.prim vloer is hiervoor uitermate geschikt.

Ja, in de meeste gevallen kan dat. Wacht voor het aanbrengen van deze tweede laag wel minimaal 24 uur.  Zorg dat de eerste laag goed schoon is. Indien nodig opschuren en primer de eerder aangebrachte eerste laag weer met vloerprimer. 
Als vloerprimer is de water verdunbare weber.prim vloer, universele geconcentreerde vloerprimer, geschikt.

Als richtlijn voor de droogtijd van een zandcementdekvloer kunt u één week per centimeter laagdikte aanhouden, dit met een minimum van 4 weken. Voor het smeren van een zandcementdekvloer vanaf 30 mm dikte is Weber Beamix Zandcement 730 geschikt. Voor het smeren van een zandcementdekvloer vanaf 30 mm waar een snellere afwerking is gewenst, is de Weber Beamix vloermortel snel 731 geschikt.

Faalkosten zijn alle extra - in principe vermijdbare - kosten die gemaakt worden bij het realiseren van een bouwproject. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces bijvoorbeeld niet efficiënt verloopt, het eindproduct niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen of omdat zaken achteraf moeten worden hersteld of vervangen.

FAQ Tegelen

Behalve dat de te tegelen ondergrond vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof en andere stoffen die nadelig voor een goede hechting zijn, dient deze altijd te worden voor behandeld met een daarvoor geschikte tegelprimer. Behandel zowel een zuigende als ook een niet- matig tot zwak zuigende ondergronden voor met een daarvoor geschikte tegelprimer. Een tegelprimer zorgt voor een optimale hechting van de tegellijm. 

Kant en klare pastategellijm is alleen geschikt voor het plaatsen van tegels met een maximaal formaat van 35x35cm tegen de wand. Voor het uitharden van een pastalijm moet minimaal  de te betegelen ondergrond of de achterzijde van de tegel een zuigend karakter hebben. Bij een tegel over tegel situatie moet de achterzijde van de tegel vocht absorberend zijn. Voor alle andere toepassingen het advies een poedertegellijm toe te passen.

Bij het lijmen van natuursteen is het belangrijk te weten of dit verkleuringsgevoelig is. Gebruik bij verkleuringsgevoelig natuursteen altijd een tegellijm op basis van een wit cement. 

Tip: Sommige natuursteen of composiet tegels kunnen schotelgedrag vertonen. Om het schotelen (kromtrekken) van deze tegels te voorkomen is het gebruik van een snelle tegellijm vaak noodzakelijk.

Bij een ondergrond van hout, het lijmen van groot formaat tegels en het lijmen van tegels in combinatie met vloerverwarming treedt enige uitzetting c.q. krimp op. Om deze werking te compenseren is hier het gebruik van een flexibele tegellijm dringend aan te bevelen.

Bij lijmen van tegels over vloeren waarin een vloerverwarming aanwezig, deze minimaal 24 uur vooraf uitschakelen!

Raadpleeg hiervoor het desbetreffende opstook en afkoelprotocol, welk protocol gehanteerd moet worden is afhankelijk van de totale vloeropbouw. Een opstook- afkoelprotocol omschrijft de wijze waarop de vloer voor ingebruikname verwarmt en weer afgekoeld moet worden. Bij een over een bestaande zandcementdekvloer gelijmde tegelvloer moet minimaal een week gewacht worden voordat met het geleidelijk verwarmen gestart kan worden.

Met deze methode wordt een volle (100%) verlijming van de tegel t.o.v. de ondergrond verkregen. Hierbij wordt niet alleen de ondergrond maar ook de achterzijde van de tegel geheel van lijm voorzien. Vlij de tegel dusdanig op de ondergrond zodat de lijmrillen haaks (kruislings) op elkaar liggen.

Een extra hechtlaag die wordt gemaakt door een lijmpap (zo dun als magere yoghurt) aanbrengen met een blokkwast op de kleverige primer. Vervolgens minimaal één dag wachten en dan hier de lijm op aanbrengen.

Faalkosten zijn alle extra - in principe vermijdbare - kosten die gemaakt worden bij het realiseren van een bouwproject. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces bijvoorbeeld niet efficiënt verloopt, het eindproduct niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen of omdat zaken achteraf moeten worden hersteld of vervangen.

FAQ Buitengevelisolatie

BGI is de afkorting van buitengevelisolatie.

Buitengevelisolatie is de meest duurzame manier van warmte-isolatie. Geïsoleerde buitenmuren zorgen dat warmte niet weglekt naar buiten. De warmte blijft binnen en zorgt dat de wanden opgewarmd worden. Als de verwarming uitgeschakeld is wordt de warmte die in de muren is opgeslagen teruggegeven aan de binnenruimte. Zo blijft de woning langer warm, ook als de verwarming is uitgeschakeld. De binnentemperatuur blijft bovendien gelijkmatig, wat het klimaat en wooncomfort verbetert. Door de warmte in de muren worden vochtproblemen voorkomen. 

  • Sterk isolerende werking
  • Enorme energiebesparing
  • Warmte van de muur wordt volledig benut
  • Beschermt de wand tegen temperatuurverschillen, voorkomt schade door spanningsverschillen
  • Beschermt tegen binnendringende hitte in de zomer
  • Comfortabele woning 
  • Beschermt tegen schimmelvorming
  • De waarde van de woning wordt vermeerderd
  • Het uiterlijk van de woning wordt mooier

Het buitengevelisolatiesysteem kan zowel toegepast worden op houtskeletbouw als ook op gevels van metselwerk. Hieronder een beknopt voorbeeld waaruit de systeemopbouw op een gevel van metselwerk bestaat.

- Een op de gevel te lijmen isolatieplaat al dan niet mechanisch bevestigd.

- Hierop aangebracht een bekledingslaag van een lijm-wapeningsmortel waarin ter versteviging een weefselnet wordt ingebed.

- Mede afhankelijk van het toegepaste systeem kan gekozen worden voor een afwerking met een sierpleister, tegel of steenstrip.

Medebepalend hiervoor zijn het beoogde rendement, de pakket laagdikte van het totaalsysteem en de gewenste eindafwerking. Aan de hand van het pakket met eisen kunnen wij u perfect informeren over de toe te passen systemen.       

Op dit moment hebben wij het weber.therm Plus Ultra systeem met een lage lambda waarde van 0,21 W/m.K. Waardoor u met een veel dunnere plaat de gelijke isolatiewaarde kunt halen. Dit is vooral bij renovatie, waarbij de beschikbare ruimte vaak beperkt is een ideale oplossing. Tevens bij nieuwbouw waarbij een uitzonderlijke hoge isolatiewaarde wordt gevraagd heeft dit grote voordelen.

Nee, alleen het weber Extreme Therm gevelisolatiesysteem is geschikt als onderlaag voor afwerking voor het lijmen en voegen van tegels of steenstrips.

Doordat het uiterlijk van de woning verandert met buitengevelisolatie, heeft u (meestal) een vergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen bij uw gemeente. Bij een Rijksmonument mag ook de binnenzijde van de woning niet worden aangepast zonder vergunning. Voor elke verbouwing gelden de wettelijke regels uit het Bouwbesluit. Daarin staat bijvoorbeeld dat de Rc-waarde van buitenmuren minimaal 4,5 moet zijn voor nieuwbouw. Bij na isolatie of renovatie van een bestaande woning moet de nieuwe isolatiewaarde minimaal 1,3 hoger worden dan de oorspronkelijke waarde.

Door de wisselende regelgeving is dit moeilijk aan te geven. U kunt dit wel navragen bij de lokale overheid. Soms zijn er ook landelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de verlaging van het B.T.W. tarief. Soms zijn er ook energiebesparingskredieten mogelijk.

Het buitengevelisolatiesysteem van Weber wordt alleen als totaalconcept geleverd aan bij Weber bekende gespecialiseerde bedrijven en gecertificeerde verwerkers. Weber staat voor kwaliteit en vandaar dat wij deze uitvoerende bedrijven hierbij ook begeleiden.

Wij helpen u graag verder met uw aanvraag en neem hiervoor gerust contact op met een van onze medewerkers.

Faalkosten zijn alle extra - in principe vermijdbare - kosten die gemaakt worden bij het realiseren van een bouwproject. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces bijvoorbeeld niet efficiënt verloopt, het eindproduct niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen of omdat zaken achteraf moeten worden hersteld of vervangen.

FAQ Reparatie

Nadat de steenachtige ondergrond stofvrij en schoongemaakt is kunt u de elektradozen en de leidingen vastzetten met een daarvoor geschikte mortel. Als u hiervoor een snelle en krimparme reparatiemortel gebruikt kunt u snel verder met de opvolgende werkzaamheden.  Reparatiemortel  weber.rep Cebarrox snelcement 5 is hiervoor prima geschikt.

Tip: maak, gezien de verhardingssnelheid, niet meer aan dan u in ca 5 minuten kunt verwerken. Door toevoegen van “koud” water wordt de reactie iets langzamer en door het toevoegen van “warm” water wordt de reactie iets sneller.

Belangrijk voor het bepalen van de juiste aanpak is om vooraf de oorzaak van het betonrot te achterhalen. Betonrot ontslaat door oxideren en roestvorming van de stalen betonwapening waardoor het beton kapot gedrukt wordt. Nadat het beschadigde en losse beton rondom de wapening geheel is weggehakt moet de wapening goed ontroest worden. (Als de wapening sterk is gecorrodeerd moet u een expert raadplegen om te onderzoeken of de constructie nog wel deugdelijk is) Om de wapening tegen verder roesten beschermen moet deze voorzien worden van een goede antiroestprimer. Aansluitend het beton repareren met een betonreparatiemortel zoals de weber.rep rox (Rhinorox).

Tip: om schade door vochtindringing of vorst te voorkomen moet de laagdikte van de reparatiemortel minimaal 10 mm. zijn

De constructeur bepaald normaliter welke eisen hieraan gesteld worden. Vaak moet dit gebeuren door de kolom volledig te ondergieten met een krimparme gietmortel. Om de voetplaat en ankerbouten van de kolom heen wordt dan een bekisting gemaakt die vervolgens met een krimparme gietmortel geheel gevuld wordt. weber.tec fil (Rhinofil) en Weber Beamix Krimparme gietmortel 190 hebben beide een sterkteklasse K70 welke in de meeste gevallen voldoet.

Ja, om de reparatiemortel tegen te snelle droging te beschermen is het zeer aan te bevelen de reparatie goed na te behandelen. Nabehandelen kan door het gerepareerde oppervlak een aantal dagen af te dekken met een folie of de reparatie enige tijd met water na te bevochtigen.

FAQ Waterdichting

Op onze internetsite onder de kop “services” staat een overzicht van waterdichtingsadviseurs welke wij u voor advies en uitvoering kunnen aanbevelen.

Deze waterdichtingsadviseurs hebben hiervoor bij de Weber Beamix Academy succesvol een specifieke training “waterdichting” gevolgd.

Voor het waterdicht maken van een kelderwand is het altijd belangrijk terug te gaan naar de basis, meestal is dit metselwerk of het beton. Dit houdt in dat eventuele stuc, raap en verflagen eerst geheel verwijderd moeten worden. Controleer de ondergrond, vervang slecht voegwerk en repareer beschadigingen met weberdry hoek. Aansluitend kan het gekozen waterdichtingssysteem op de vereiste wijze aangebracht worden.

Om tijdens het aanvullen van het zand beschadiging van deze waterkerende laag te voorkomen is het aan te bevelen deze mechanische te beschermen. De onder het maaiveld aangebrachte weber.dry cement of weber.dry bitumen kan beschermd worden door er een EPS (piepschuim)plaat op aan te brengen. Bij toepassing van een bitumen kan deze EPS plaat in de nog natte laatste bitumen laag worden gedrukt.

Nee, een weber.dry bitumen is enkel geschikt voor positieve waterdruk in toepassingen buiten en onder maaiveld niveau.

Voordat gestart kan worden met  het waterdicht maken van een vochtige kelder is het erg belangrijk eerst vast te stellen waar het vocht precies vandaan komt.  Met het resultaat van deze “probleemanalyse” kan de meest geschikte werkwijze bepaald en een juiste productkeuze gemaakt worden. We onderscheiden hierbij twee soorten waterdruk, positieve en negatieve waterdruk. Beide hebben hun eigen specifieke wijze waarop het water of vocht gestopt kan worden. Bij positieve waterdruk bestrijden we het water aan de buitenzijde en bij negatieve waterdruk bestrijden we het vocht aan de binnenzijde van het gebouw. 

FAQ Beton

Uit een zak Weber Beamix Constructiebeton 100 van 25 kg. haal je ongeveer 12 liter betonspecie. Voor het storten van een betonvloer van 1m² met een dikte van 6 cm heb je 60 liter betonspecie nodig. Dit zijn 5 zakken á 25 kg. Beamix Constructiebeton 100.

Uit een zak Weber Beamix Lichtgewicht betonmortel 111 van 18 kg. haal je ongeveer 12 liter lichtgewicht betonspecie. Voor het storten van een lichtgewicht betonvloer van 1m2 met een dikte van 6 cm heb je 60 liter betonspecie nodig. Dit zijn ca. 5 zakken á 18kg Beamix Lichtgewichtbetonmortel 111. Het gebruik van een lichtgewicht betonmortel geeft een gewichtsbesparing van ca 30% t.o.v. traditionele grindbetonmortel.

De droogtijd van Betonmortel is mede afhankelijk van de precieze toepassing, de laagdikte en de omgevingscondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid.  In de eerste week dient u de beton te beschermen tegen uitdroging door deze af te dekken, of dagelijks nat te sproeien. Daarna kan men de betonvloer laten drogen. Als vuistregel kunt u een droogtijd van 1 week per centimeter betondikte aanhouden, dit altijd met een minimum van 28 dagen. Voor een betonvloer met een dikte van 8 cm bedraagt de droogtijd dus 8 weken.

Nee, de sterkte van betonmortel is afhankelijk van de samenstelling van het beton en wordt aangegeven in een bepaalde sterkteklasse. Deze sterkteklasse geeft de drukvastheid van het beton in Newton per mm2 aan (10 Newton is gelijk aan ca.1 KG). De sterkte wordt bepaald na 28 dagen en aangeduid met een C waarde voor normaal beton en een LC waarde voor lichtgewichtbeton. Het eerste getal is de sterkte gemeten aan testcilinders en het tweede getal is de sterkte gemeten aan testkubussen, beide conform  de geldende normering. Als voorbeeld: Beamix constructiebeton 100 heeft een sterkteklasse C30/37 en haalt dus een sterkte van >37 N/mm2 na 28 dagen en Weber Beamix Lichtgewicht beton 111 heeft een sterkteklasse van LC25/28 en haalt dus een druksterkte van >28 N/mm2 na 28 dagen, gemeten aan kubussen. De constructeur bepaald normaliter welke sterkteklasse voor een bepaalde toepassing vereist is. 

Spuitbeton volgens de natte spuitmethode gaat volgens de volgende procedure: Betonspecie wordt middels een geschikt pompsysteem en bijbehorende morteltransportslang naar het beoogde onderdeel verpompt. Door lucht aan het uiteinde van de slang in de betonspecie te injecteren, in een speciaal doorvoor bestemde spuitkop, wordt de betonspecie tegen de wand gespoten.

Bij spuitbeton volgens de 'droge' methode wordt een droge mortel middels transportlucht naar het uiteinde van de slang getransporteerd. Op het uiteinde wordt in een speciaal hiervoor ontwikkelde spuitkop wat in de droge mortel geïnjecteerd. Het totaal, mortel vermengd met water, wordt op de constructie gespoten.

Faalkosten zijn alle extra - in principe vermijdbare - kosten die gemaakt worden bij het realiseren van een bouwproject. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces bijvoorbeeld niet efficiënt verloopt, het eindproduct niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen of omdat zaken achteraf moeten worden hersteld of vervangen.

FAQ Hulpstoffen

Een mortel kan gekleurd worden door er een daarvoor geschikte kleurstof aan toe te voegen. Bepalen van de gewenste kleur door eerst de afgewogen hoeveelheid droge ingrediënten elkaar te mengen, de afgewogen hoeveelheid kleurstof hier aan toe te voegen en deze vervolgens weer goed te mengen. De maximaal toe te voegen hoeveelheid kleurstof is 5% ten opzichte van het cementgehalte in de mortel. Voor een juiste kleurindicatie van het eindresultaat is het aan te bevelen vooraf een klein proefstukje te maken en dit te laten verharden en drogen. De uiteindelijke kleur is bereikt na ongeveer 3 dagen verharden en drogen. Als kleurstof voor mortels is Weber Kleurstof zeer geschikt.

Ja, dit kan door een versneller toe te voegen aan het aanmaakwater. Met toevoegen van deze versnellende hulpstof wordt de afbind- en verhardingstijd van het in de zandcementspecie of de betonspecie aanwezige cement verkort, waardoor deze sneller belastbaar is. Een versneller heeft echter géén invloed op de droogtijd van de mortel en is ook niet toepasbaar in gewapend beton. Als afbindtijdversneller kunt u weber.ad snel toepassen.

Ja, een verzande ondergrond kan versterkt en weer meer samenhangend gemaakt worden door deze te behandelen  met een diepgrondeermiddel. Dit diepgrondeermiddel creëert tevens een prima ondergrond voor de verdere vloer of wandafwerking.
Als ondergrondversterker en diepgrondeer is weber.flevo OGV (Flevopol OGV) zeer geschikt.

Om een zandcementspecie beter verwerkbaar en wat flexibeler te maken kan er een mortel verbeterend toeslagmiddel aan toegevoegd worden. Hoe beter de zandcementdekvloer de vloerverwarmingsleidingen omsluit hoe beter de warmtegeleiding van de vloer is. De maximaal toe te voegen hoeveelheid mortelverbeteraar wordt bepaald door het cementpercentage van de zandcementspecie. Als mortel verbeterend toeslagmiddel is weber.flevo uni (flevopol uni) prima geschikt. I.c.m. met vloerverwarming  minimaal 5% en maximaal 10% van het werkelijke cementgewicht toevoegen.

FAQ Equipment

Onder Equipement verstaan wij alle mechanische (hulp)middelen om droge prefab mortel te verpakken, aan te maken en te verwerken. Hierbij valt te denken aan silo’s, mengers, betonmolens, speciepompen en pneumatische transportsystemen.

Weber Beamix heeft een uitgebalanceerd assortiment aan mortelproducten. De verpakkingsvorm wordt  mede afgestemd op het product en de applicatie daarvan. Bij hoeveelheden groter dan ca. 15 ton behoort levering in een silo vaak tot de mogelijkheden. Bij specialistische producten is levering in een silo zelfs al vanaf 10 ton mogelijk.

Een doorstroommenger is een continue mengsysteem welke de droge prefab mortel nauwkeurig doseert en met de vereiste hoeveelheid aanmaakwater samenbrengt. De doorstroommenger mengt vervolgens volautomatisch de droge mortel met het aanmaakwater tot er een homogene en direct verwerkbare specie ontstaat.

Met een specie- betonpomp wordt “natte” mortelspecie door een specietransportslang naar de plaats van verwerking gepompt.

Bij pneumatisch transport  wordt door gebruik making van perslucht  “droge” mortel door een morteltransportslang naar een verwerkingsunit getransporteerd.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk