Metselen bij warm weer

Saint-Gobain Weber Beamix

De temperaturen blijven stijgen en we hebben te maken met warm weer. Dit heeft invloed op het verwerken en nabehandelen van metsel- en voegmortels. Daarom kijken we in deze blog waar je op moet letten als je gaat metselen tijdens de warmte en het droge weer.

Warm weer betekend vaak het begin van de zomer is aangekomen met een vervroegd tempo. Dit zorgt er niet alleen voor dat je moet opletten dat je zelf genoeg drinkt, maar ook dat mortels en metselwerken vochtig genoeg blijven voor het beste resultaat. Het drogen van een ondergrond kan verschillende gevolgen hebben voor het eindresultaat. Let daarom goed op als je te werk gaat met warm weer en met droogte.

Het belang van water

Droogte brengt verschillende gevolgen met zich mee, mortels en metselwerken hebben het moeilijker in de hitte. Naast jezelf goed verzorgen als je te werk gaat in de hitte is het is van belang dat mortels en metselwerken genoeg water krijgen. Dit vocht zorgt voor de chemische reactie die plaatsvind tussen het cement en water. Deze reactie noemt men hydratatie. Als deze reactie niet of te weinig plaats vindt door het te snel verdampen van water kan dit resulteren in een lagere sterkte, minder hechting, een lage voeghardheid en/of verbrande voegen. Daarnaast kan het eindresultaat van de verwachte kleur afwijken door droogte.

Kies het juiste product

Voor de verwerking van metselmortels is het noodzakelijk dat deze zijn samengesteld op basis van de wateropname van de bakstenen en de verwerkbaarheid. Bakstenen met een lage wateropname onttrekken op de hechtvlakken geen water aan mortels. Bakstenen met een zeer hoge wateropname onttrekken daar juist wel snel water aan mortels. Dit vraagt om verschillende mortels met specifieke eigenschappen die aansluiten op verschillende type stenen. Zo is Weber Beamix Metselmortel 319 geschikt voor sterk zuigende stenen (IW4) terwijl Weber Beamix Metselmortel 322 ontwikkeld is voor matig zuigende stenen (IW2). Ons volledige assortiment kun je hier bekijken.

Droogte voorkomen

In alle productinformatie adviseren wij om vers metsel- en voegwerk indien nodig voor- en na te behandelen met voldoende water om verbranden van de verse mortel te voorkomen. Dit is absoluut noodzakelijk aan alle voeg- en metselwerken die je wilt uitvoeren. Zorg daarom dat je de sproeier op tijd aanzet tijdens het werken als de ondergrond of de mortel zelf te droog is.

Om het verbranden van de mortel te voorkomen, is het noodzakelijk tijdens warme zonnige perioden de bakstenen vooraf en achteraf te conditioneren (voorzien van water). Met de toepassing van de juiste metselmortel kun je juist volstaan met alleen nabehandelen van vers metselwerk.

Weber Beamix Voegmortels 332 UR+ en 333 UR+ worden in kleine hoeveelheid aangebracht in de gevel en de hoeveelheid water in de voegmortel is beperkt. Hierdoor is het noodzakelijk om hier extra aandacht aan te besteden. Tijdens warme en droge zonnige periodes zal water in de voegmortel snel getransporteerd worden naar droog metselwerk of verdampen. Een deugdelijke inschatting van de te voegen gevel is cruciaal voor een goede kwaliteit voegwerk. Afhankelijk van het water opnemende vermogen van de bakstenen en de weersomstandigheden maakt vooraf vocht in het metselwerk inbrengen noodzakelijk. 

De mate van wateropname van bakstenen en de weersomstandigheden tijdens de uitvoering zijn wezenlijk van belang voor de mortelkeuze en -advisering. Neem hiervoor tijdig contact op met jouw baksteen- en mortelleverancier. Nogmaals, ook na de toepassing is het belangrijk om na te behandelen met water.

Algemene tips

  • Zorg voor een werkplek met voldoende schaduw.
  • Neem tijdens het werken voldoende pauzes.
  • Gebruik witte speciekuipen, die absorberen minder warmte.
  • Maak niet meer metselmortels aan dan binnen een uur verwerkt kan worden.
  • Maak vooraf een goede inschatting van het water opnemende vermogen van bakstenen en pas de voor- en nabehandeling hierop aan.
  • Behandel vers metselwerk aan het einde van de werkdag na, zodat vocht gedurende de nacht in de gevel aanwezig blijft.
  • Behandel wanneer nodig de volgende dagen het vers metselwerk na.
  • Zorg dat je ook zelf genoeg drinkt en uit de hitte blijft.

Wil je meer weten over metselen met hoge temperaturen? Of heb je verder nog vragen?
Neem dan contact op met de helpdesk. Of via het rechtstreekse telefoonnummer van jouw reguliere contactpersoon.

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk