Weber Beamix tekent convenant voor versnelling digitalisering in de bouwsector

Fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering hebben het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ gelanceerd. Ook Weber Beamix kiest ervoor om op een uniforme manier inzichtelijk maken van productdata. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier in te delen. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, betrouwbaarder, actueler en transparanter.

Digitalisering en innovatie zijn twee belangrijke thema’s bij Weber Beamix. We zoeken hierbij steeds naar oplossingen die het werk op de bouw makkelijker maken. Denk hierbij aan de digitale Mortelselector of het gebruik van onze ESM silo’s. Daarnaast bieden we diverse e-learning cursussen en schreven we twee blogs over de digitalisering van de bouw.

Daarom zijn we trots dat we ons mogen aansluiten bij het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’.

Meer digitalisering in de bouw

Het convenant is een initiatief van Koninklijke Hibin en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek. Het convenant is in eerste aanleg ondertekend door een groot deel van bij Hibin aangesloten bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, die samen 324 groothandelsvestigingen in Nederland exploiteren. Vanuit het brede commitment van de bouwgroothandelsbedrijven wordt fabrikanten van bouwmaterialen de komende periode gevraagd aan te haken bij het convenant. Achttien fabrikanten, waaronder Weber Beamix, hebben al gehoor gegeven aan die oproep. Het initiatief wordt onder andere ondersteund door DigiGO, het uitvoeringsteam van het Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO), Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en de European Association of National Builders’ Merchants Associations and Manufacturers UFEMAT.

Winst voor de bouwsector

Het belangrijkste aspect van productclassificatie is dat de klanten van de bouwtoelevering - bouwbedrijven en hun klanten - beter bediend kunnen worden en dat zij producten beter kunnen vinden. Het wordt makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Verder draagt het convenant bij aan betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. Betrouwbare en gestandaardiseerde productdata leveren ook een bijdrage aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven als de energietransitie,  circulair bouwen, versnelling van de woningbouw en verbetering van de bouwlogistiek. Daarmee geeft Koninklijke Hibin invulling aan de in 2019 gelanceerde strategie ‘Netwerk van de bouwtoelevering 2025’.

De ondertekening van het convenant is de aftrap voor een uitgebreide samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven om meer productdata toe te voegen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Er zijn negentien productgroepen gedefinieerd, waaraan prioriteit wordt gegeven. Hibin heeft een aantal werkgroepen van product- en dataexperts opgericht met als doel om de ETIM-classificatie van de negentien productgroepen helemaal passend bij de branche te maken. Ketenstandaard Bouw en Techniek kan één en ander vervolgens ook op Europees niveau implementeren.

Mijlpaal in samenwerking

Pieter van Leusden, voorzitter Koninklijke Hibin: “Dit is een mijlpaal in de samenwerking tussen fabrikanten en groothandel. Met het convenant bevestigen partijen aan elkaar dat zij dezelfde digitaliseringsdoelstelling hebben en voor ETIM-classificatie kiezen om die te realiseren. Het convenant betekent dat we allemaal tegelijk in actie komen en elkaars inspanningen versterken.”

Meer informatie over onze producten?

Onze afdeling verkoop helpt je graag op weg!
Telefoon: 040 – 25 97 888. 
 

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk