De bouw digitaliseert en industraliseert - deel 1 BIM

Saint-Gobain Weber Beamix

BIM, robots, 3D-printers, drones... De bouw digitaliseert. Op de bouwplaats, maar ook bij fabrikanten zal de efficiëntie hierdoor significant toenemen. Het ontwerp van een gebouw zal onmiddellijk toegepast kunnen worden in het productieproces van de fabrikant; de bouw industrialiseert. In dit eerste deel vertellen we u graag wat meer over BIM.

BIM, een gedeelde kennisbron

BIM staat voor Building Information Modelling (oftewel bouwwerkinformatiemodel): een virtueel bouwwerk dat veel verder gaat dan een ontwerpinstrument. Een bouwproject komt tot stand door het werk van verschillende partijen, bovendien kent een bouwwerk een lange levenscyclus. Dat is het uitgangspunt van BIM. Het vormt de bron van alle gegevens die het bouwwerk omvat, zowel fysiek als functioneel.

Daar waar traditionele ontwerpsystemen een object voorstellen aan de hand van lijnen en arceringen, werkt BIM met objecten die werkelijk overeenstemmen met de onderdelen van een gebouw, bijvoorbeeld ramen. Aan al deze objecten worden gegevens gekoppeld zoals samenstelling, afmetingen, prestaties, enzovoorts.

Traditionele ontwerpsystemen werken op zichzelf, waardoor alle informatie na het ontwerp handmatig moet worden gekoppeld aan het inkoop-, bouw- en onderhoudssysteem. In BIM worden al deze facetten gecombineerd in één systeem.


Concreet betekent dit

Bij elke wijziging aan het bouwontwerp wordt onmiddellijk zichtbaar welke invloed dit op het project heeft. Zo worden de bouwtermijn en de gemaakte kosten inzichtelijk, maar ook de toekomstige onderhouds- en afbraakkosten. Het dient met andere woorden als basis voor het nemen van beslissingen tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw.

De verschillende partijen die betrokken zijn bij een bouwproces kunnen informatie uitwisselen waardoor de workflow beter gestroomlijnd is. De juiste persoon ontvangt dan de juiste informatie op het juiste moment. Betrokken partijen kunnen werkzaamheden zo efficiënt en goed uitvoeren.Geen verrassingen

Het nauwkeurig kunnen beheren van gegevens in een BIM-systeem, zorgt ervoor dat projecten voorspelbaar verlopen. De bouw wordt immers steeds complexer en de druk om betaalbare projecten binnen de afgesproken tijd te realiseren neemt toe. Door systemen aan elkaar te koppelen, worden problemen in het ontwerp direct opgespoord. Met traditionele methodes komen deze problemen pas op de bouwplaats naar voren. Problemen op de bouwplaats zorgen vaak voor extra kosten.


Lagere bouwkosten

BIM zorgt ervoor dat onverwachte kosten tot het verleden behoren. Het kunnen simuleren van de volledige levenscyclus van een bouwwerk, maakt dat ook de onderhoudskosten teruggedrongen kunnen worden. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook in de toekomst!


Maar, geen tovermiddel

Het slagen van een BIM-project, valt of staat met de samenwerking en de communicatie tussen de betrokken partijen. Alle processen en verantwoordelijkheden dienen precies omschreven te worden. Welke partij, levert welke informatie? Hetzelfde geldt voor de informatie. Welke eigenschappen, worden aan welke objecten gekoppeld?

Bij een goede samenwerking ontstaat er door middel van het BIM-systeem, een realistische simulatie van het gebouw. Door het koppelen van alle facetten van een bouwproces, kunnen belangrijke voordelen worden gerealiseerd.

Saint-Gobain BIM objectenbibliotheek
Bekijk hier welke objecten nu al beschikbaar zijn voor BIM doeleinden.

Heb je verder nog vragen voor jouw project?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 040 – 25 97 888. Of via het rechtstreekse telefoonnummer van jouw reguliere contactpersoon.

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk