Werken tijdens de vorst

In vrijwel het hele land heeft het flink gesneeuwd, en ook voor de komende dagen is er matige tot strenge vorst voorspeld. Werken in deze omstandigheden is natuurlijk niet gunstig. Tegelijkertijd begrijpen wij dat sommige projecten niet kunnen wachten. Mocht je toch gaan metselen of doorstrijken, vragen we om onderstaande voorwaarden hierbij in acht te nemen.

Silo beschermen tegen vorstschade

Bij veel projecten staan onze bekende geel-groene mortelsilo’s. Wij leggen je graag uit hoe je onze silo’s het best kan beschermen tegen vorstschade en hoe je na de vorst deze na de vorst weer het best kan laten opstarten.

Bij dreigende vorstperiodes (we spreken hier ook over nachtvorst), moet je allereerst de bedieningskast helemaal leeg laten lopen door de aftapkranen te openen. Let er hierbij op dat het peilglas helemaal leeg is. Ons advies: Blaas de bedieningskast een keer door met lucht. 

Wanneer je de silo weer opstart, moet je eerst alle aftapkranen dichtdraaien. Sluit vervolgens het water aan en open de kraan. Controleer hierna of er geen vochtschade is. Wanneer er iets lekt, kan je spreken van vorstschade. Bel in dat geval jouw contactpersoon bij Weber Beamix. De bedieningskast moet vervolgens worden doorgespoeld, aangesloten en opnieuw worden opgestart.
Test de eerste specie op consistentie, wanneer nodig kan je dit bijstellen. Heb je dit allemaal gedaan? Dan ben je klaar om aan de slag te gaan.

Verwerking van vorstmortel

Om bij de verwerking van vorstmortels tussen -5 °C en +5 °C sterkteontwikkeling mogelijk te maken, is het belangrijk dat de verse mortel een temperatuur heeft van boven de 3 °C. Dit kan worden bereikt door de volgende maatregelen:

  • verwerk verwarmde specie (≥ 5 °C),
  • verwerk verwarmde stenen (± 10 °C),
  • creëer een verwarmde werkplek.

Hoe hoger de temperatuur die in het verse metselwerk wordt gerealiseerd, hoe sneller de sterkteontwikkeling zal verlopen en hoe sneller en hoger het metselwerk kan worden opgetrokken.

Randvoorwaarden verwerking

Op initiatief van de aannemers vereniging metselwerken zijn in samenwerking met de mortelproducenten de volgende randvoorwaarden gedefinieerd voor een verantwoorde verwerking van vorstmortels onder winterse omstandigheden:

  • Het is noodzakelijk dat je het equipment incl. de schakelkast en de watertoevoer tegen bevriezing beschermt. Tap alle natte onderdelen na gebruik af en sla deze vorstvrij op.
  • De temperatuur van het aanmaakwater dient minimaal 30 °C en maximaal 50 °C te zijn.
  • Beperk de hoeveelheid vers aangemaakte specie in verband met te sterke afkoeling. Aangemaakte specie binnen 1 uur verwerken, u kunt deze naderhand niet opnieuw opmengen met water.
  • Zorg voor een vorstvrije en bij voorkeur verwarmde opslag van de metselstenen, zodat u deze droog en ijsvrij kunt verwerken.
  • Voorkom het uitdrogen van vers metselwerk door dit in te pakken. Door de uitdroging (vriesdrogen) kan verse mortel ‘verbranden’. Bescherm vers metselwerk tegen weersinvloeden. Werk nooit verder op bevroren metselwerk.
  • Voorzie de steigers van steigerfolie. Verwarming onder een gemiddelde dagtemperatuur lager dan +5 °C is een vereiste.

Neem gerust contact met ons op!

Bij aanhoudende vorst dien je, in verband met de beperking in sterkteontwikkeling, rekening te houden met een geringere stapelhoogte. Voor vragen of advies kun je altijd contact opnemen met Weber Beamix. Bel hiervoor onze helpdesk via (040) 259 79 00, of vul het contactformulier in! 

Brochure Weber Beamix Vorstmortel

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk