Gewapend beton herstellen.

Wanneer het staal niet meer beschermd is, oxideert het door de aanwezigheid van water en zuurstof. Dit oxidatieproces veroorzaakt roestvorming, waarvan het volume 4 tot 6 maal groter is dan het volume van staal. Dit zwellingsproces laat het beton barsten/scheuren. 

Veelvoorkomende problemen en vragen waarmee u te maken kunt krijgen

1. Daling van pH

Door zijn alkaliteit (pH rond 12) beschermt het cement op natuurlijke wijze de wapening van beton. Een daling van de pH verhoogt in toenemende mate het risico op corrosie van de wapening.

2. Omgevingsfactoren

Sommige omgevingsfactoren zoals kooldioxide, carbonatatie, zwaveldioxide (zure regen) en zuiver water veroorzaken een daling van de pH van het beton (carbonatatie, neutralisatie) en het verdwijnen van de berscherming van de wapening.

3. Vertraging carbonatatie

De carbonatatie van beton verloopt langzaam en niet-lineair in die tijd. Bij toepassing van een standaard betongmengsel (320 kg cement per m³) is de diepte van de carbonatatie: - 4 mm na 2 jaar; - 10 mm na 8 jaar; - 20 mm na 25 jaar.

Wanneer het staal niet meer beschermd is, oxideert het door de aanwezigheid van water en zuurstof. Dit oxidatieproces veroorzaakt roestvorming, waarvan het volume 4 tot 6 maal groter is dan het volume van staal. Dit zwellingsproces laat het beton barsten/scheuren. 

 

 • Het beschadigingsproces verloopt sneller indien:
  - het beton bij de aanvang poreus is, scheuren vertoont, slecht samengesteld is, enz.;
  - de wapening zich dicht aan het oppervlak bevindt (normaal dient de wapening minstens 2 cm diep in het beton te liggen);
  - de atmosferische omstandigheden agressief zijn (aan zee, industriële omgeving).
 • De herstelling dient opnieuw een beschermde omgeving voor de wapening te creëren, namelijk:
  - een alkalische pH;
  - een bescherming tegen waterpenetratie;
  - dekking op de wapening, een laagdikte (2 cm weberrep rox geeft dezelfde bescherming als 6 cm beton).

Oplossing: weberrep rox

 1. Voorbereiding

  • De ondergrond moet samenhangend, draagkrachtig, schoon, vetvrij en vrij van losse delen zijn.
  • Wapeningsstaal moet goed ontroest en ontvet zijn en behandeld worden met wapeningsprimer.
  • Behandel de ondergrond voor met weberflevo ogv.
  • Draag geschikte handschoenen.
 2. Aanbrengen

  • Voeg de juiste dosering water toe aan de mortel en meng met een troffel of boormachine met roerspinder (ca. 600 TPM) tot een klontvrije substantie.
  • Een afwijkende (hogere) waterdosering kan de druksterkte beïnvloeden, waardoor er verhardingskrimp kan optreden.
  • weberrep rox is ca. 20 minuten verwerkbaar bij 20°C, kan na ca 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
  • Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
  • Bescherm de mortel tegen snel uitdrogen door afdekken of bevochtigen.
  • Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk