weberfloor 4955

Saint-Gobain Weber Beamix

Dunne akoestisch isolerende dB-mat / scheidingslaag om contactgeluid te verminderen bij zwevende vloeren.

Kenmerken en voordelen

Product eigenschappen

Contactgeluidsverbetering tot 19 dB met 25 mm gietdekvloer
Materiaal dikte ca. 2,5 mm
Makkelijk en snel te verwerken

Aandachtspunten

let op

Pas op dat er geen scherpe / uistekende voorwerpen in de ondergrond zitten die de te leggen dB-mat kunnen perforeren en/of beschadigen. 
Zorg ervoor dat de verschillende banen van de mat goed aaneengsloten worden gelegd om mogelijke geluidisolatie lekken te voorkomen. Pas de bijbehorende weberfloor 4960 kanstroken toe.
Controleer of alle wand en vloeraansluitingen dicht zijn en er geen geen holle ruimten ontstaan die als 'klankkast' kunnen gaan fungeren. Zorg ervoor dat de vloeroppervlakken in secties verdeelt zijn om geluidsdiffusie tussen verschillende ruimtes te voorkomen. Controleer altijd of de gietdekvloer overal voldoende laagdikte heeft.

Algemene informatie

De gespecificeerde contactgeluidreductie is het resultaat van ons laboratoriumonderzoek en de metingen bij externe testinstituten. De daadwerkelijke contactgeluidreductie is afhankelijk van de specifieke bouwcondities. In geval van twijfel moeten testruimtes ter plaatse worden opgesteld en moeten akoestische metingen worden uitgevoerd.

Documentatie en brochures

Wat je moet weten alvorens toe te passen

Toepassing

weberfloor 4955 toepassen als contacgeluidsisolatie verbeterende mat welke als onderlaag / scheidingslaag wordt gebruikt in combinatie met hoogwaardige gietdekvloeren. Ideaal voor de renovatie of transformatie van residentiële en commericiële gebouwen wanneer men slechts beschikt over een beperkte inbouwhoogte. 

U kunt de eigenschappen en voordelen van maximaal 4 producten vergelijken:
Vergelijk