Verhelpen van storingen bij de silo

Storing

Oorzaak

Verhelpen

Tandwielmotor loopt niet aan

Geen netspanning

 • Netaansluiting tot stand brengen
 • Zekeringen in de bouwstroomverdeler controleren

 

Mortel in de mengbuis is hard geworden

Mengbuis demonteren en reinigen

 

Motorveiligheidsschakelaar is geactiveerd (D10E)

Drukknop voor motorveiligheidsschakelaar weer indrukken

 

Zekering van de besturing defect

Zekering vervangen

 

Frequentie-omvormer is gestoord (D10E-FU)

Machine met hoofdschakelaar uitschakelen, min. 30 seconden wachten, vervolgens met hoofdschakelaar

weer inschakelen

Tandwielmotor loopt niet aan

Mengbuis ontbreekt resp. is niet juist bevestigd

Mengbuis correct bevestigen

Geen water

De elektromagnetische klep op de waterleidinghulpstukken opent niet

Elektromagnetische klep defect, vervangen

Mortel te stijf

Hoeveelheid water is te gering

 • Watertoevoer controleren,
 • fijnregelklep op de waterleidinghulpstukken
 • verder openen

Mortel te dunvloeibaar

Hoeveelheid water is te groot

Fijnregelklep op de waterleidinghulpstukken

iets verder sluiten

Mortelconsistentie schommelt

 • Geen gelijkmatige toevoer van poedermateriaal uit de silo
 • Schudder op silo defect/ niet aangesloten?
 • Waterzeef in drukregelaar of ingang is vuil
 • Sterke afzettingen op mengas of mengbuis
 • Silo bijna leeg? – silo vullen; indien aanwezig, materiaallosmaakinrichting
 • op de siloklep
 • bedienen
 • Schudder controleren; evt.
 • vervangen/ schudder aansluiten
 • Waterzeef reinigen
 • Vuile delen reinigen

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk