Saint-Gobain Weber Beamix

Privacybeleid

Privacybeleid downloaden

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. 

Door onderstaand formulier in te vullen, kunt u een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als u verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben naar het bij ons bekende e-mailadres. Dit onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Mocht u vragen hebben over uw persoonsgegevens en/of ons privacybeleid, dan kunt u hierover meer lezen in ons privacybeleid. U kunt ook contact opnemen met Gerbrand van Barneveld, Data Protection Officer, via gerbrand.vanbarneveld@weberbeamix.nl of +31 (0)40 259 79 14.

Persoonlijke gegevens opvragen

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk