Metselen tijdens droge en warme perioden.

Bakstenen zijn ingedeeld in vier categorieën op basis van het water opnemende vermogen.

Wateropname

klasse

Zeer weinig zuigend

IW1

Matig zuigend

IW2

Normaal zuigend

IW3

Sterk zuigend

IW4

Voor de verwerking van metselmortels is het noodzakelijk dat deze is samengesteld op basis van de wateropname van de bakstenen en op de verwerkbaarheid. Omdat bakstenen met een lage wateropname geen water onttrekken aan mortels terwijl bakstenen met een zeer hoge wateropname juist wel snel water onttrekken zijn hiervoor verschillende mortels beschikbaar. 

Uitvoering metselwerken tijdens zomerse omstandigheden.
Metsel- en voegwerken kunnen door warmte, bezonning, wind of zeer lage relatieve luchtvochtigheid het aanwezige water uit de gevel verliezen aan de omgeving. Daardoor kan de cement in de mortels niet hydrateren en stopt de reactie. Tijdens koude perioden met een zeer lage relatieve luchtvochtigheid dient hiermee ook rekening gehouden te worden. Hydratatie van de cement in metsel- en voegmortels die in een vroeg stadium stopt door uitdroging noemen we “verbranden van de cement of de mortel”.

Om dit te voorkomen is het noodzakelijk tijdens warme zonnige perioden om de bakstenen vooraf en achteraf te conditioneren (voorzien van water), afhankelijk van het water opnemende vermogen van de bakstenen.

Omdat voegmortels maar in een kleine hoeveelheid worden aangebracht in de gevel en de hoeveelheid water in de voegmortel beperkt is het noodzakelijk om hier extra aandacht aan te besteden. Tijdens warme en droge zonnige periodes zal water in de voegmortel snel getransporteerd worden naar droog metselwerk of verdampen. Een deugdelijke inschatting van de te voegen gevels is cruciaal voor een goede kwaliteit voegwerk en maakt, afhankelijk van het water opnemende vermogen van de bakstenen, vooraf vocht in het metselwerk inbrengen noodzakelijk.

De mate van water opname van bakstenen en de weersomstandigheden tijdens de uitvoering zijn wezenlijk van belang voor de mortelkeuze en advisering. Neem hiervoor tijdig contact op met uw baksteen- en mortelleverancier.

Tips:

  • Zorg voor een werkplek in de schaduw

  • Gebruik witte speciekuipen, die absorberen minder warmte

  • Maak niet meer metselmortels aan dan  binnen een uur verwerkt kan worden

  • Maak vooraf een goede inschatting van het water opnemende vermogen van bakstenen en pas de voor- en nabehandeling er op aan

  • Nabehandelen van vers metselwerk op het einde van de werkdag zodat vocht gedurende de nacht in de gevel aanwezig blijft

  • Zo nodig de volgende dagen nog nabehandelen van vers metselwerk

Meer informatie over metselen tijdens droge en warme perioden? 
Neem dan contact op met onze afdeling helpdesk via +31(0) 40 259 79 11 of helpdesk@weberbeamix.nl

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk