Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Inspectie SZW – voorheen de Arbeidsinspectie – heeft in 2012 de fysieke belasting in de bouw tot speerpunt benoemd in haar beleid. “We willen dat mensen gezond en veilig hun pensioen halen”, aldus Carin Benders en Maroesja Bonsen van de Inspectie SZW (ARBO bijlage Cobouw 12 juni). Overtredingen van de voorschriften in de sector gaan geld kosten. Controles en boetes hebben een gunstig effect: de bouw spant zich serieus in om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, stelt de Inspectie SZW tevreden vast. 

Weber Beamix denkt aan comfort        
Weber Beamix heeft in haar rijke 50-jarige historie altijd voorop gelopen met het brengen van innovaties naar de markt. Gericht op gemak en eenvoud voor de gebruiker. Gericht op helpen en gezondheid. Gericht op het verbeteren van de logistiek. Wie kent er nu niet onze introductie van de premix mortel? Destijds een ware revolutie in de bouw als het gaat om constante kwaliteit en verwerkingsgemak, vandaag de dag niet meer weg te denken!

Verdere innovatie
We blijven stevig inzetten op verdere innovatie. Vooruitgang zit nu eenmaal verankerd in ons DNA. Na introductie van diverse lichtgewicht producten, zoals de lichtgewicht beton(2001) en lichtgewicht stofarme tegellijm (2008), introduceerden wij in 2014 na ruim 2 decennia van ontwikkeling onze meest recente baanbrekende ontwikkeling: de Vloeibare Zandcement (weber.floor VZC®). Het eerste vloeibare zandcement dat voldoet aan alle kwaliteitseisen én het haar gebruikers makkelijk maakt.

Volgens Peter Roos van FNV afbouw is juist het verwerken van zandcementvloeren een van de zwaarste beroepen in de afbouw. Veel vloerenleggers hebben dan ook last van lichamelijke klachten. Bijna zestig procent heeft pijn of stijfheid in de ledematen en meer dan de helft heeft rugklachten. Nagenoeg alle bewegingen die tijdens het werk worden uitgevoerd zijn zwaar: het tillen van het materiaal, het vullen van de mixer en het spreiden, egaliseren en verdichten van de specie. Het verzuim in de sector is daardoor hoog (ARBO bijlage Cobouw 12 juni). De Vloeibare Zandcement biedt hier uitkomst. Ga voor meer informatie over dit product naar weber.floor VZC.

Gouden Keurmerk Duurzame Ondernemer 2015
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is één van de speerpunten in ons intensieve R&D-programma, aldus Bas Huysmans. Iedere innovatie die wij ontwikkelen, is gericht op efficiency en gebruiksgemak door het gewicht te reduceren en de stofarme verwerking. Uiteraard met behoud van de hoogste kwaliteitseisen zoals de markt van ons gewend is.

”Weber Beamix heeft op 8 juni 2015 uit handen van wethouder Staf Depla het Gouden Keurmerk Duurzaam Ondernemer 2015 in ontvangst genomen. Ik ben dan ook met recht trots op mijn mensen, die met de succesvolle ontwikkelingen van de beton- en metselmortel, tegellijmen en natuurlijk de vloeibare zandcement ver vooruitlopen. Belangrijke bouwstenen die hebben bijgedragen aan een waardevolle verdere modernisering van de bouw”.

Dat onze inspanningen op dit vlak worden gewaardeerd bewijzen de verkregen oorkondes. 
Er kan er maar één de eerste zijn. Voorsprong door oorsprong!

"Saint-Gobain wil de referentie zijn voor een duurzame leef- en werkomgeving. Voor ons betekent duurzaam ontwikkelen niet alleen geweldige kansen maar ook dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor het milieu. 

Onze uitdaging is energiebesparing en het milieu te beschermen door bij te dragen aan de bouw van gezonde gebouwen die comfortabel zijn om in te wonen en te werken. Dit biedt ons grote kansen, maar schept tevens de verplichting dat ons niets te verwijten mag zijn in de manier waarop wij onze zaken doen.”

Pierre-André de Chalendar Voorzitter en CEO Saint-Gobain

Levenscyclusanalyse 
In de Levenscyclusanalyse (LCA) wordt objectief gekeken naar de milieueffecten van alle levensfases van een product. Elke stap heeft een effect op het milieu. De LCA resulteert in een EPD, een officieel document dat de beoordelingsresultaten van de analyse weergeeft. LCA is gebaseerd op Europese normen en is daarmee het meest transparante en meest uitgebreide beoordelingssysteem dat er momenteel bestaat.

Fase 1 Grondstoffen
De producten van Weber Beamix bestaan voornamelijk uit zand en cement. De grootste milieueffecten van het uiteindelijke product worden in deze fase veroorzaakt. Weber Beamix besteedt maximale aandacht aan de selectie van de grondstoffen en het beperken van de invloed van het aanvoertransport, dit is één van de belangrijkste redenen dat onze lokaties aan vaarwater liggen. Transport van grind en cement gaat per schip. Om de winning van natuurlijke hulpbronnen te verminderen zoekt onze R&D afdeling naar betere alternatieven.

Fase 2 Productie
In de fabrieken van Weber Beamix worden de verschillende grondstoffen gemengd. Het verbruik van energie is in het industriële proces tot een minimum beperkt. De waterconsumptie is nihil, water wordt enkel gebruikt voor menselijke consumptie. Weber Beamix werkt volgens het Worldclass Manufactoring principe waarbij de hoeveelheid afval in fabrieken wordt beperkt en waar mogelijk gerecycled. Het afval uit onze fabrieken is voornamelijk niet gevaarlijk, wanneer het afval intern niet herbruikbaar is, wordt het geleverd als grondstof voor wegenbouw of de betonindustrie.

Fase 3 Vervoer / distributie
Wij trachten onze productie zoveel mogelijk te realiseren daar waar de klant behoefte heeft. Deze nabijheid vermindert transport effecten. Ons silodistributiecentrum staat centraal in Nederland in Gorinchem, de fabrieken zijn gevestigd in Eindhoven en Amsterdam. We doen er alles aan om de hoeveelheid van de vervoerde producten te optimaliseren, zo verminderen we de impact van de distributie op het milieu.

Fase 4 Bouw
Weber Beamix werkt voortdurend aan het verbeteren van comfort voor de eindgebruiker. Het formaat van de verpakkingen en projectgerichte oplossingen worden afgestemd op de eindgebruiker, hiermee vermijden we verspilling van het materiaal en voorkomen we op de bouwplaats.

Fase 5 Gebruik in het leven
De producten van Weber Beamix helpen u bij het realiseren van duurzame constructies. Dankzij oplossingen zoals de gevelisolatie wordt het energierendement van het gebouw aanzienlijk verbeterd en de levenscyclus geoptimaliseerd. Daarnaast vereisen onze producten weinig of vrijwel geen onderhoud, voor de huiseigenaar. Weber Beamix oplossingen helpen de effecten op het milieu te verminderen terwijl het welzijn van de eindgebruiker verbetert.

Fase 6 Afbraak 
Aan het einde van de levensduur van het gebouw kunnen mortelproducten worden hergebruikt als toeslagmateriaal voor de beton industrie.

Saint- Gobain Weber Beamix is de eerste mortelfabrikant die in strijd tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, inzicht geeft in de milieueffecten per product met een Environmental Product Declarations (EPD). Op basis van een complete Life Cycle Assessment is per product een EPD (In Nederland bekend als Milieu Relevante Product Informatie/ MRPI) beschikbaar.

Aan dit logo herkent u producten die een Life Cycle Assessment hebben ondergaan. De Environmental Product Declaration (EPD) is het officiële document waarin de beoordelingsresultaten worden getoond. Om volledig transparant te zijn, hebben we besloten om de resultaten door een derde partij te laten controleren.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk