Jan Blaakmeer voorzitter CEN TC 125 WG2

PERSBERICHT

Maandag 5 november ’18 is Jan Blaakmeer, de huidige voorzitter van het Mortel Technisch Overleg (MTO) van de NeMO (Nederlandse Mortel Organisatie), in de plenaire vergadering van CEN TC125 met unanieme stemmen gekozen tot voorzitter van CEN TC 125 WG 2, de Europese normcommissie voor metselwerk. Deze commissie stelt de normen vast voor alles wat met metselen te maken heeft (baksteen, kalkzandsteen, betonsteen, lateien, spouwankers, mortel, maar ook de beproevingsnormen voor de materialen). WG 2 gaat specifiek over de mortel voor metselwerk (metselmortel, cementgebonden pleisters en pleister op basis van organische bindmiddelen).

Na een carrière in de cementindustrie werkt Jan Blaakmeer al weer 15 jaar als manager R&D bij de droge mortel producent Saint-Gobain Weber Beamix. In deze positie besteedt hij zijn tijd en onderzoekscapaciteit voornamelijk aan het ontwikkelen van cementgebonden producten die duurzamer of makkelijker te verwerking zijn, waaronder de ontwikkeling van 3D printen met betonmortel.

Wij feliciteren Jan Blaakmeer met het voorzitterschap!


NeMO (Nederlandse Mortel Organisatie)
Saint-Gobain Weber Beamix

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk