Instructions Weber Diepgrond

Gebruiksaanwijzing Weber Diepgrond (NL)

Versterkt zwakke en poederende ondergronden
Oplosmiddelvrij

TOEPASSING
Gronderingsmiddel voor het impregneren van sterk zui­gende ondergronden en het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden. Binnen en buiten op alle oude, nieuwe, gezonde en schone stuclagen, evenals andere vlakke bouwelementen zoals beton, gipsplaten, gipsblokken, enz. Weersbestendig en ademend.

VERWERKEN
Niet verdunnen. Ruim aanbrengen met blokkwast. Erg poreuze en zanderige ondergronden twee lagen nat in nat voorbehandelen. Droogtijd is minimaal 24 uur. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

VERBRUIK
Afhankelijk van de ondergrond 100 ml per m2.

LET OP
Nooit verwerken beneden een ondergrond- en luchttempe­ratuur van +5 °C. Werk altijd met schoon gereedschap.

HOUDBAARHEID
Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum indien vorst­vrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/h), 50 g/1 (2007), 30 g/1 (2010).
Dit product bevat max. 30 g/1 VOS.

Manuel d'utilisation Weber ApprĂȘt (FR)

Renforce les supports faibles et poudreux
Sans solvant

APPLICATION
Primaire pour l'imprégnation de supports forts absorbants et la stabilisation de supports poudreux et sableux. À l’intérieur et à l’extérieur, sur tous les anciens et nouveaux plâtrages sains et propres, ainsi que sur d’autres éléments de construction planes, comme Ie béton, les plaques de plâtre, les blocs de plâtre, etc. Résistant aux intempéries et respirant.

MISE EN OEUVRE
Ne pas diluer. Appliquez généreusement à la brosse. Traitez les supports très poreux et sableux en appliquant une deuxième couche « humide sur humide ». Délai de séchage minimal de 24 heures. Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après usage.

CONSOMMATION
100 ml par m2, dépendant du support.

ATTENTION
Ne jamais appliquer à une température de surface et d’air inférieure à +5 °C. Toujours utiliser des outils propres.

CONSERVATION
Durée de conservation jusqu'à 12 mois après la date de production si stocké à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. Mil : 50 g/1 (2007), 30 g/1 (2010).
Ce produit contient au max. 30 g/1 COV.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk