Inspirerende megaprojecten

In februari 1998 kreeg Beamix van Boortunnel Combinatie Botlek (BTC) een uitnodiging om eens te komen praten over een ‘grout morteltje’ en wat ‘equipement’ voor een te boren tunnel in de regio Rotterdam. Van ‘morteltjes en equipement’ wisten we als Beamix natuurlijk al wel het een en ander, maar het boren van een tunnel was toch helemaal nieuw voor ons. Vol goede moed en niet belemmerd door enige ervaring in soortgelijke projecten reed ik samen met een collega naar Rotterdam.

Geen uitdaging te groot

Na een indrukwekkende rondleiding in de destijds in aanbouw zijnde tweede Heinenoordtunnel en de presentatievan de bouw en boorplannen voor de Botlekspoortunnel werden we geconfronteerd met een hele lijst van wensen, maar bovenal ook van eisen en richtlijnen. Een ware uitdaging voor Beamix! Met een tas vol huiswerk en na de voorzichtige opmerking ‘Dit kunnen wij als Beamix wel’, reden we ‘s avonds tijdens een storm en bij heftig noodweer weer richting Eindhoven. Als dit maar geen voorteken zou zijn… 

De Botlekspoortunnel is de eerste in Nederland geboorde spoortunnel en maakt onderdeel uit van de havenspoorlijn. Dit is het begin van de Betuwelijn. Er werden twee tunnelbuizen met een binnenbuis diameter van 8,65 meter geboord. Elk met een lengte van Ca. 1,8 km. Met een tunnelboormachine, voorzien van een roterend graafwiel, werd een gat met een diameter van ca. 10 meter door de grond geboord. Aansluitend zette dezelfde tunnelboormachine de geprefabriceerde betonnen tunnelsegmenten op zijn plaats en drukte zich tegen deze elementen vooruit. De ruimte die buiten de tunneling ontstond door het ontgraven van de iets grotere doorsnede van het schild werd gevuld met een mortelmengsel, de zogeheten ‘staartspleet injectiemortel’. Hier kwam Beamix in beeld. Tijdens meerdere vervolgbesprekingen ging Beamix geen enkele uitdaging uit de weg. Dit resulteerde uiteindelijk in een zeer mooie opdracht.

Het boren van de tunnel was een continu proces, dit ging 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Daarnaast was een mortelbehoefte van 40.000 ton op één project ook voor Beamix geen dagelijkse opdracht. Elke stagnatie binnen het productieproces vertraagde de voortgang van het boorproces en had direct een negatieve invloed op de planning en kosten. Met dit in het achterhoofd ontwikkelde Beamix een BTC specifieke groutmortel met bijbehorende productcontrolesystematiek. 

Het gehele productie en logistieke traject, van de aanvoer en opslag van de benodigde grondstoffen tot en met de droge mortel naar de bouwplaats, is zeer kritisch onderzocht en beoordeeld. Hierbij komt dus ook het transport van de door de menginstallatie geproduceerde groutmortelspecie naar de tunnelboormachine. Om de continuïteit van het groutproductieproces te waarborgen, was een voldoende grote buffervoorraad van droge mortel op de bouwlocatie en ook een grote specieproductie op de bouwplaats een vereiste. Naast de ontwikkeling van deze mortelopslag en menginstallatie met een hoge capaciteit was er nog een extra uitdaging. De groutmortel moest niet met water aangemaakt worden zoals gewoonlijk, maar met een gerijpte bentoniet substantie (dit is een kleisoort). 

Het uiteindelijk resultaat was een in eigen huis ontwikkelde en samengestelde imposante productie-installatie bestaande uit 4 voorraadsilo’s van 34 m3 per stuk. Samen goed voor de opslag van ruim 200 ton droge groutmortel op de bouwplaats. Elke voorraadsilo werd voorzien van een nieuw ontwikkelde continue doorstroommenger met een capaciteit van ca. 10 m3 per uur. Afhankelijk van het aantal systemen dat gelijktijdig in bedrijf genomen werd, was daarmee een mortelspecieproductie tot ca. 40 m3 per uur haalbaar. Voor het doseren van het in zeecontainers gerijpt bentoniet zijn speciale doseerunits op basis van slangenverdringingpompen ontwikkeld en gebouwd. Het geheel is vervolgens op een grote staalconstructie geplaatst en deze hele turbo installatie is als portaal boven de spoorrails geplaatst. Een locomotief met mortelspeciewagons kon ten aller tijden direct onder de Beamix productie-installatie mortelspecie laden en deze mortelspecie ‘Just in Time’ via het spoor naar de tunnelboormachine vervoeren. De productie-installatie was binnen de tijdsplanning en ruimschoots voor aanvang van het daadwerkelijke boren in juni 1999 getest en geheel operationeel.

Als er één schaap over de dam is

Het ijs was gebroken en zoals het spreekwoord al zegt: ‘Als er één schaap over de dam is, volgen er meer’. Nog tijdens de bouw van de Botlekspoortunnel zijn we op verzoek al gestart met de voorbereidingen voor de eveneens te boren Sophiaspoortunnel in Papendrecht. Deze spoortunnel met twee tunnelbuizen heeft een geboorde lengte van ruim 4 km per tunnelbuis. De mortelbehoefte in Papendrecht was ca. 80.000 ton. Dit betekende wederom een nieuwe uitdaging met de ontwikkeling van nieuwe klant specifieke mortelproducten, nog grotere voorraadsilo’s met in totaal ca. 400 ton droge mortel op de bouwplaats, nog snellere doorstroommengers, een voor droge mortel nieuw ontwikkelde fluïdisatie techniek en last but not least de ontwikkeling en bouw van een volautomatisch meet- en regelsysteem. Ook het project Sophiaspoortunnel is door Beamix binnen de planning en naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers uitgevoerd en succesvol afgerond. 

Naast dat wij als Weber Beamix natuurlijk erg trots zijn op deze projecten kunnen we ook stellen dat we ook in nieuwe markten en bij uitdagende projecten een zeer betrouwbare partner zijn gebleken! Zo zie je maar weer, een voorteken met heftig onweer kan dus gewoon eindigen met volop zonneschijn.

Meer artikelen lezen over onze Voorsprong door Oorsprong?
Lees dan hier de Weber Beamix Courant.

Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met onze Helpdesk!

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk