Beoordelen van de ondergrond – 5 noodzakelijke stappen

Saint-Gobain Weber Beamix

De hechting van een gietdekvloer- of egalisatiemortel wordt sterk beïnvloed door de voorbereiding van de ondergrond en de vooraf gemaakte beoordeling. Het is belangrijk om een goede beoordeling te maken van de ondergrond, zodat u uiteindelijk een perfecte vloer krijgt. Om je op weg te helpen, worden er in dit artikel in 5 stappen een aantal richtlijnen gegeven om de beoordeling uit te voeren. De ondergrond dient altijd hard, draagkrachtig, stabiel, zuiver, droog en vrij van stof, vuil en andere verontreinigingen te zijn.

1. De hardheid van de ondergrond controleren

De ondergrond dient hard, stabiel en draagkrachtig te zijn. Is dit niet het geval, dan bestaat de kans op scheurvorming of het loskomen van de toegepaste eindafwerking (zoals bijvoorbeeld tegels). Je kunt de hardheid testen door met een spijker de ondergrond op meerdere plaatsen te bekrassen. De krassen mogen niet meer dan oppervlakkig zijn. Daarnaast dien je de bestaande dekvloer op de totale dikte en samenhang te testen. Dit kan met een hamer en een bijtel. De dekvloer dient dan samenhangend te zijn. Indien de bestaande ondergrond niet hard en sterk genoeg is, moet je de huidige ondergrond verwijderen (bijvoorbeeld een schrale en/of verbrande dekvloer)

2. De hechting van een bestaande vloer controleren

Bij in de mortel gelegde of verlijmde vloeren: Je dient de hechting van de bestaande tegels of harde vinyl met een hamer of plamuurmes te onderzoeken. Dit doet je door er op te tikken. Alle losliggende én holklinkende delen moet je verwijderen. Als er diepe gaten ontstaan, dan kunnen deze worden opgevuld met weberrep rox.

Bij verf: Om de hechting van verf te testen, kan de krasproef worden uitgevoerd. Met een stanleymes dien je vakjes van 2 x 2 mm te kerven. Dit over een totale oppervlakte van 10 x 10 cm. De verf wordt als hechtend beschouwd wanneer 80% van de vierkantjes blijven hechten. Is dit niet het geval? Dan moet de verf of de coating worden verwijderd door de ondergrond zorgvuldig te schuren. Na het verwijderen van de verf moet de ondergrond vrij worden gemaakt van stof.

3. De stabiliteit van de ondergrond controleren

De ondergrond dient voor het toepassen van de vloermortel stabiel te zijn. Dit voorkomt het scheuren ervan. Deze stap is vooral bedoeld voor plankenvloeren en houten platen op vloerbalken. Belangrijk is dat de vloerplanken of houten platen niet bewegen als er op wordt gelopen. Als dit wel het geval is, kan de ondergrond extra verstevigd worden. Dit doe je door het plaatsen van extra schroeven. Indien noodzakelijk kun je waterbestendige houten platen aanbrengen. Tot slot moet de draagstructuur van de ondergrond worden gecontroleerd op voldoende stevigheid.

4. De ondergrond reinigen en voorbereiden

De ondergrond dient schoon te zijn om een goede hechting van de vloermortel te verkrijgen. Dit doet u door gips-, lijm- en mortelresten te verwijderen met een plamuurmes. Daarna moeten verfresten worden verwijderd of goed worden schoongemaakt, zodat de ondergrond vetvrij is. Zodra  deze stappen zijn genomen, dient de ondergrond goed te worden geschuurd. Tot slot moet stof worden verwijderd door bijvoorbeeld stofzuigen.

5. De porositeit van cementgebonden ondergronden controleren

Het beoordelen van de porositeit van de ondergrond is belangrijk om tijdens de verwerking luchtbelvorming en snelle uitdroging in de vloermortel te voorkomen. Hoe test je de ondergrond? Dit kan door de ondergrond na het stofvrij maken te bevochtigen met een kleine hoeveelheid water. Indien het water binnen één minuut geabsorbeerd wordt, beschouwt men de ondergrond als te poreus (zuigende ondergrond).

De vloer zal echter altijd met weberprim vloer behandeld moeten worden. Afhankelijk van de porositeit moet worden bepaald of dit 1 keer of meerdere keren nodig zal zijn. Afhankelijk van het type ondergrond de vermelde verdunningswaarde aanhouden. Meer informatie over dit product vind je bij de productgroep vloeren.

Wil je vloeradvies voor jouw project?
Neem dan contact op met onze helpdesk.

Heb je verder nog vragen voor jouw project?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 040 – 25 97 888. Of via het rechtstreekse telefoonnummer van jouw reguliere contactpersoon.

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk