weberdur 132

maxit IP 18 E
Saint-Gobain Weber Beamix

weberdur 132 is een Lichtgewicht kalk-cement pleister voor de renovatie- als nieuwbouw. Toepasbaar op isolerende bouwstoffen.

Kenmerken en voordelen

Product eigenschappen

 • EN 998-1
 • Categorie CS II (>2,5 N/mm²)
 • Brandklasse A 1

Aandachtspunten

let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur. De aangebrachte pleister beschermen tegen zon, wind en slagregen.

weberdur 132 mag niet met andere producten worden gemengd.
weberdur 132 dient steeds te worden afgewerkt.
Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden bedraagt de droogtijd van weberdur 132 voor een laagdikte van 10mm min. 2 weken alvorens deze kan worden afgewerkt met een minerale sierpleister. Bij afwerking met een organische sierpleister of verf dient een droogtijd van min. 4 weken te worden gerespecteerd.
Bij zeer zwakke ondergronden, weberdur 121 SLK gebruiken als basispleister, op ondergronden uit cellenbeton, weberdur 137, weberdur 132 of weberdur 136.
De mortel niet aanbrengen op:

 • vochtige ondergronden
 • horizontale vlakken
 • geverfde ondergronden
 • gips ondergronden
 • ondergronden onder constante waterdruk (zwembad, watertank,...)

Documentatie en brochures

Wat je moet weten alvorens toe te passen

Toepassing

Vlakke en sterke licht verwerkbare stuclaag voor binnen- (natte ruimten) en buitenshuis op steenachtige ondergronden zoals:

 • metselwerk
 • gelijmde elementen
 • beton
 • ook geschikt als ondergrond voor wit schuurwerk, wit pleisterwerk, sierpleisterwerk, spuitpleisterwerk of lijmwerk voor tegels.

Dit product is geschikt voor de volgende projecten

U kunt de eigenschappen en voordelen van maximaal 4 producten vergelijken:
Vergelijk