weberdur 130

Saint-Gobain Weber Beamix

weberdur 130 is een Kalk-cement pleister, lichtgewicht, waterafstotend en vezelversterkt.

Documentatie en brochures

Wat je moet weten alvorens toe te passen

Toepassing

Vlakke en vezelversterke licht verwerkbare stuclaag voor binnen- en buitenshuis op steenachtige- en isolerende ondergronden ondergronden zoals: 

  • metselwerk
  • lichte keramische bouwstenen
  • houtvezel samengestelde bouwstenen
  • gelijmde elementen
  • beton
  • ook geschikt als ondergrond voor wit schuurwerk, wit pleisterwerk, sierpleisterwerk, spuitpleisterwerk of lijmwerk voor tegels.

Kenmerken en voordelen

Product eigenschappen

- EN 998-1
- Categorie CS II (>2,5 N/mm²)
- Brandklasse A 1

Aandachtspunten

let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur. De aangebrachte pleister beschermen tegen zon, wind en slagregen.

weberdur 130 mag niet met andere producten worden gemengd.
weberdur 130 dient steeds te worden afgewerkt.
Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden bedraagt de droogtijd van weberdur 130 voor een laagdikte van 10 mm min. 2 weken alvorens deze kan worden afgewerkt met een minerale sierpleister. Bij afwerking met een organische sierpleister of verf dient een droogtijd van min. 4 weken te worden gerespecteerd.

weberdur 130 is bij binnentoepassiing geschikt als basis voor het aanbrengen van tegels met een gewicht tot 25 kg/m² ingclusief de tegellijm.

Bij de toepassing van tegels en steenstrips in buitenklimaat, dient er altijd nog een extra wapeningslaag aangebracht te worden met webertherm 300 wapeningsmortel en webertherm 310 wapeninsweefsel.

De mortel niet aanbrengen op:

- vochtige ondergronden
- horizontale vlakken
- geverfde ondergronden
- gips ondergronden
- ondergronden onder constante waterdruk (zwembad, watertank,...)

 

U kunt de eigenschappen en voordelen van maximaal 4 producten vergelijken:
Vergelijk