weberdur 110

maxit IP 18
Saint-Gobain Weber Beamix

Mineraal kalk-cement pleister voor het vervaardigen van een sterke raaplaag.

Documentatie en brochures

Wat je moet weten alvorens toe te passen

Toepassing

weberdur 110 is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen binnen en buiten.

Kenmerken en voordelen

Product eigenschappen

EN 998-1 DIN 18550
Categorie CS II (? 2,5 N/mm2) P II
Brandklasse A 1 (niet brandbaar)

Aandachtspunten

let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger zijn dan 30 °C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

weberdur 110 mag niet met andere producten worden gemengd.

Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden bedraagt de droogtijd van weberdur 110 voor een laagdikte van 10 mm min. 2 weken alvorens deze kan worden afgewerkt met een minerale sierpleister. Bij afwerking met een organische sierpleister of verf dient een droogtijd van min. 4 weken te worden gerespecteerd.
Bij zeer zwakke ondergronden, weberdur 121 gebruiken als basispleister, op ondergronden uit cellenbeton, weberdur 137, weberdur 132 of weberdur 136.

De mortel niet aanbrengen op:

  • vochtige ondergronden
  • horizontale vlakken
  • geverfde ondergronden
  • gips ondergronden
  • cellenbeton
  • ondergronden onder constante waterdruk (zwembad, watertank,...)

Dit product is geschikt voor de volgende projecten

U kunt de eigenschappen en voordelen van maximaal 4 producten vergelijken:
Vergelijk