Weber Zoutzuur

weber zoutzuur 30%

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel

Kenmerken en voordelen

Geconcentreerd reinigingsmiddel.

Aandachtspunten

  • weber zoutzuur en bleekwater moeten nooit samengevoegd worden omdat er dan chloorgas vrijkomt.
  • weber zoutzuur 30% is een bijtend (corrosief) product en veroorzaakt brandwonden.
  • Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en bescherming voor het gezicht.
  • Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid (bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen).
  • Bij een ongeval of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket tonen).
  • Zorg tijdens het verwerken voor voldoende ventilatie.

Toepassing van het product

  • Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling, cementsluier en dergelijke.
  • weber zoutzuur niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals emaille, zink, gepolijst marmer, mangaanhoudende steensoorten, Westwalder kleisteen, etc.
Verbruik berekenen?

Voor dit product is (nog) geen verbruikscalculator beschikbaar. Verbruiksinformatie is te vinden in het productinformatieblad.

Heb je verder nog vragen over het verbruik van dit product? Neem dan gerust contact op met onze Helpdesk. Onze technisch adviseurs zijn je graag van dienst!

Documentatie en brochures

U kunt de eigenschappen en voordelen van maximaal 4 producten vergelijken:
Vergelijk