Weber Zoutzuur

Saint-Gobain Weber Beamix

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel

Documentatie en brochures

Wat je moet weten alvorens toe te passen

Toepassing

  • Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling, cementsluier en dergelijke.
  • weber zoutzuur niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals emaille, zink, gepolijst marmer, mangaanhoudende steensoorten, Westwalder kleisteen, etc.

Kenmerken en voordelen

Product eigenschappen

Geconcentreerd reinigingsmiddel.

Aandachtspunten

let op

  • weber zoutzuur en bleekwater moeten nooit samengevoegd worden omdat er dan chloorgas vrijkomt.
  • weber zoutzuur 30% is een bijtend (corrosief) product en veroorzaakt brandwonden.
  • Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en bescherming voor het gezicht.
  • Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid (bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen).
  • Bij een ongeval of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket tonen).
  • Zorg tijdens het verwerken voor voldoende ventilatie.

Dit product is geschikt voor de volgende projecten

U kunt de eigenschappen en voordelen van maximaal 4 producten vergelijken:
Vergelijk