Metselen en voegen bij hoge temperaturen

Saint-Gobain Weber Beamix

De temperaturen blijven stijgen en we hebben te maken met droogte. Dit heeft invloed op het verwerken en nabehandelen van metsel- en voegmortels. De vraag die vaak gesteld wordt en bij hoge temperaturen nóg belangrijker is: “Hoe lang moet de mortel drogen?”

Werking cement

Kort en bondig: cement droogt niet, maar reageert met water. In alle cementgebonden producten, zoals ook metsel- en voegmortels, vindt na toevoeging van water een chemische reactie plaats. Deze reactie noemt men hydratatie. Door deze reactie wordt de cement omgezet in cementsteen en dat zorgt voor de sterkte in mortels. Deze reactie vindt plaats zowel boven als onder water. Voor een goede sterkteontwikkeling is dus voldoende water noodzakelijk. Een te snelle droging voorkomt dat de cement volledig kan reageren. Dit kan resulteren in een lagere sterkte, slechte hechting (verbranding), een lage voeghardheid en/of verbrande voegen.

IW categorieën (initiële wateropname):

Bakstenen zijn ingedeeld in vier categorieën op basis van het water opnemende vermogen. 

Wateropname

Categorie

Zeer weinig zuigend

IW1

Matig zuigend

IW2

Normaal zuigend

IW3

Sterk zuigend

IW4

Waarom verschillende mortels?

Voor de verwerking van metselmortels is het noodzakelijk dat deze zijn samengesteld op basis van de wateropname van de bakstenen en de verwerkbaarheid. Bakstenen met een lage wateropname onttrekken op de hechtvlakken geen water aan mortels. Bakstenen met een zeer hoge wateropname onttrekken daar juist wel snel water aan mortels. Dit vraagt om verschillende mortels met specifieke eigenschappen die aansluiten op verschillende type stenen. Zo is Weber Beamix Metselmortel 319 geschikt voor sterk zuigende stenen (IW4) terwijl Weber Beamix Metselmortel 322 ontwikkeld is voor matig zuigende stenen (IW2), voor ons complete assortiment klik hier.

Uitvoering metselwerken tijdens zomerse omstandigheden

Metsel- en voegwerken kunnen door warmte, bezonning, wind of zeer lage relatieve luchtvochtigheid het aanwezige water uit de gevel verliezen aan de omgeving. Daardoor kan de cement in de mortels niet hydrateren en stopt de reactie. Hydratatie van de cement in metsel- en voegmortels die in een vroeg stadium stopt door uitdroging noemen we “verbranden van de cement of de mortel”.

Voorkomen is beter dan genezen!

Om het verbranden van de mortel te voorkomen, is het noodzakelijk tijdens warme zonnige perioden de bakstenen vooraf en achteraf te conditioneren (voorzien van water). Met de toepassing van de juiste metselmortel kun je juist volstaan met alleen nabehandelen van vers metselwerk.

Weber Beamix Voegmortels 332 UR+ en 333 UR+ worden in kleine hoeveelheid aangebracht in de gevel en de hoeveelheid water in de voegmortel is beperkt. Hierdoor is het noodzakelijk om hier extra aandacht aan te besteden. Tijdens warme en droge zonnige periodes zal water in de voegmortel snel getransporteerd worden naar droog metselwerk of verdampen. Een deugdelijke inschatting van de te voegen gevel is cruciaal voor een goede kwaliteit voegwerk. Afhankelijk van het water opnemende vermogen van de bakstenen en de weersomstandigheden maakt vooraf vocht in het metselwerk inbrengen noodzakelijk. 

De mate van wateropname van bakstenen en de weersomstandigheden tijdens de uitvoering zijn wezenlijk van belang voor de mortelkeuze en -advisering. Neem hiervoor tijdig contact op met jouw baksteen- en mortelleverancier.

Tips:

  • Zorg voor een werkplek in de schaduw.
  • Gebruik witte speciekuipen, die absorberen minder warmte.
  • Maak niet meer metselmortels aan dan binnen een uur verwerkt kan worden.
  • Maak vooraf een goede inschatting van het water opnemende vermogen van bakstenen en pas de voor- en nabehandeling hierop aan.
  • Behandel vers metselwerk aan het einde van de werkdag na, zodat vocht gedurende de nacht in de gevel aanwezig blijft.
  • Behandel indien nodig de volgende dagen het vers metselwerk na.

Wil je meer weten over metselen met hoge temperaturen? Of heb je verder nog vragen?
Neem dan contact op met de helpdesk. Of via het rechtstreekse telefoonnummer van jouw reguliere contactpersoon. 

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk