Electronic Silo Management, een slimmer silosysteem

Saint-Gobain Weber Beamix

Iedereen die in de bouw actief is, kent de gele Weber Beamix mortelsilo’s die veel bouwplaatsen markeren. Hoewel ze er allemaal op het eerste gezicht hetzelfde uitzien, bestaan er veel varianten. Wat dacht u bijvoorbeeld van een zelfdenkende en communicerende silo die altijd gevuld is?

SLIM

In het jaar 2000 deed Weber Beamix ervaring op tijdens de uitvoering van een groot tunnelbouwproject. Het boorproces vereiste 24 uur per dag en 7 dagen per week de aanvoer en productie van grote hoeveelheden injectiemortel. Dit prikkelde Weber Beamix om eens kritisch naar het gehele proces te kijken. De productie van droge mortel en het transport hiervan vanuit onze productievestigingen naar de bouwplaats zijn natuurlijk goed in te plannen. Echter, als er in het bestelproces of bij de verwerking een calamiteit optreedt, stagneert deze geoliede machine. Real time inzage in het verbruik en de actuele voorraad droge mortel op de bouwplaats leek een must. De voorraadsilo’s op locatie werden daarom voorzien van een aantal niveausondes, waarmee de inhoud van deze silo’s gemeten werd. Prima voor het bepalen en het uitlezen van de silo inhoud op het bouwwerk, maar nog onvoldoende om de productie en het morteltransport optimaal af te stemmen.

Vervolgens heeft Weber Beamix een systeem ontwikkeld, waarbij de door de niveausondes gemeten informatie omgezet kon worden naar een berekende silo inhoud in tonnen. Om deze informatie, zonder menselijke tussenkomst, snel in de planningsomgeving beschikbaar te krijgen, werd een nieuw en destijds revolutionair draadloos communicatiesysteem ontwikkeld. De silo informatie werd hierbij per SMS naar een mobiele telefoon gestuurd. Telkens als in de voorraadsilo’s op locatie de mortelhoeveelheid met ca. 28 ton was gedaald, werd automatisch een SMS verstuurd. Dit was het signaal om de productie te starten, een bulkwagen te laden en op locatie de betreffende silo te vullen.

SLIMMER

De voordelen van het real time informatie- en communicatiesysteem hadden zich inmiddels meer dan bewezen. Voor Weber Beamix was het tijd voor een volgende stap. Op het genoemde tunnelbouwproject stonden grote vast opgestelde voorraadsilo’s, maar ons silopark bestond hoofdzakelijk uit kleinere, mobiele silo’s. Deze silo’s worden liggend op een siloafzetwagen vervoerd, liggend gevuld, weer rechtop gezet, nagevuld met een bulkwagen, verplaatst en met een wisselende hoeveelheid mortel retour gehaald. De mobiele silo’s staan vaak op ondergronden die niet altijd vlak zijn en de constructieve silo en sensorbelasting tijdens het silotransport en de silohandling waren ook zeer belangrijke aandachtspunten. Al met al weer een leuke nieuwe uitdaging!

Er werden een aantal mobiele silo’s met de meest hoopgevende meetprincipes uitgevoerd en deze werden uitvoerig getest. Een geleide-radarmeting bleek voor onze mobiele silo het meest nauwkeurig en betrouwbaar. Het door de geleide-radarmeting bepaalde mortelniveau in de silo wordt, middels een hiervoor ontwikkeld en door ons gepatenteerd algoritme, omgerekend naar de exacte silo inhoud in tonnen. In samenwerking met een extern communicatiespecialist is de harden software verder doorontwikkeld, zodat de actuele gemeten silo inhoud digitaal op een display op de silo afgelezen kon worden.

Alle silo-informatie wordt daarnaast draadloos naar onze bureauomgeving gestuurd en daar verder verwerkt. Proactieve planning is hierdoor mogelijk geworden en de eindgebruiker van het silosysteem krijgt een unieke inlogcode, waarmee hij direct inzage heeft in de database met alle actuele silogegevens.

Het Weber Beamix ESM (Electronic Silo Managementsysteem) in ons equipment ontzorgt de eindgebruiker en draagt bij aan een efficiënter voorraadbeheer. Hierbij kan gedacht worden aan gerichte technische ondersteuning op afstand, minder stagnatie en faalkosten door het leegvallen van de silo, proactieve planning o.b.v. een vooraf gedefinieerd bestelniveau, minder leveringen c.q. vrachtbewegingen op de bouwlocatie en geen onvolledige vullingen en retourvrachten met bijbehorende stortkosten.

SLIMST

Na de succesvolle implementatie van het eerste ESM zijn de eerste stappen richting ESM 2.0 alweer gezet. En wie weet… misschien kan de slimste Weber Beamix silo straks wel praten.

Heb je nog vragen?
Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van ESM? Bekijk dan onze silo verhuur of het volledig overzicht van ons equipment. Ook kan je altijd contact opnemen met onze helpdesk! De helpdesk is te bereiken via helpdesk@weberbeamix.nl of +31(0) 40 259 79 11.

Wil je meer blogs lezen?
Lees hier al onze blogs.

Vergelijk eenvoudig onze producten op basis van toepassing, eigenschappen & voordelen en aandachtspunten. Je kunt maximaal 4 producten vergelijken. 

Vergelijk